Spravedlnost v Jeruzalémě      Knižní obálka pro nakladatelství Paseka.