top of page

Hybris      Časopis Katedry teorie a kritiky pražské DAMU reflektuje dění na školní i mimoškolní divadelní scéně. Recenze, rozhovory, analýzy, studie, názory… Převážně textový materiál doplňují fotografie z divadelních představení, články jsou proložené občasnými glosami a ilustrovanými stripy na aktuální témata. 

bottom of page