top of page

Jak zvířata spí      Původně autorská kniha vznikla během studií na UMPRUM jako diplomová práce. Dnes si jí čtou děti v Japonsku, Polsku, Holandsku, Koreji a Maďarsku.

Zlatá stuha 2015 - Výtvarný počin roku

Nejkrásnější knize 2014 - 3. místo v kategorii pro děti a mládež

bottom of page